Badania

 

Wykonujemy komputerowe badanie wzroku i dobór szkieł korekcyjnych.

Przeprowadzamy diagnostykę i leczenie chorób oczu, w tym:

  • badanie dna oczu,
  • badanie pola widzenia - perymetrię statyczną,
  • badanie angio OCT,
  • pomiar ciśnienia śródgałkowego,
  • pachymetrię,
  • egzoftalmometrię,
  • HRT (tomograficzne obrazowanie siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego),
  • YAG - kapsulotomia (wtórna zaćma),
  • laser (SLT),
  • ultrasonograf gałek ocznych,

Uwaga! Badamy również dzieci.

Design & Hosting by FILOS © 2010