Badania

 

Wykonujemy komputerowe badanie wzroku i dobór szkieł korekcyjnych.

Przeprowadzamy diagnostykę i leczenie chorób oczu, w tym:

 • badanie dna oczu,
 • badanie pola widzenia - perymetrię statyczną,
 • pomiar ciśnienia śródgałkowego,
 • pachymetrię,
 • egzoftalmometrię,
 • HRT (tomograficzne obrazowanie siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego),
 • YAG - kapsulotomia (wtórna zaćma),
 • laser (SLT),
 • ultrasonograf gałek ocznych,
 • wstępne i okresowe badanie do pracy,
 • badanie kierowców.

Uwaga! Badamy również dzieci.

Design & Hosting by FILOS © 2010